Stopp i avlopp - Högtrycksspolning

Slamsugning Solna – Vi tömmer och rengör

SLAMSUGNING Solna – Vi hjälper både privatpersoner och företag med tömning av alltifrån brunnar och pumpgropar till fett- och oljeavskiljare.

Vad är slamsugning Solna?

Om vi börjar från början så innebär slamsugning att man tömmer och rengör någonting.
Vi utför en effektiv och säker tömning av brunnar, tankar och avskiljare i enlighet med myndigheternas krav.

Och varför Slamsugning Solna?
Helt enkelt därför att vi hjälper såväl företagare och fastighetsägare som privatpersoner med tömning av alltifrån brunnar och pumpgropar till fett- och oljeavskiljare runt om i såväl Solnas innerstad som Solnas kommun.

Slamsugning runt om i Solna

Vi på Avloppsservice utför slamsugning runt om i Solna för alla slags brunnar, pumpgropar, tankar och avskiljare.
Slamsugning Solna är en tjänst med helhetslösning inom slamsugning. Det innebär att vi utför arbetet med ansvar, där ett noggrant utfört arbete garanteras för att minimera risken för er som kund.

I samband med tömning av dagvattenbrunnar i Solnas kommun så ser vi självklart även till att dagvattensystemet fungerar som det ska för att undvika fuktskador på er fastighet.

När man behöver ta hand om slam i Solna?

Slamsugning bör utföras med jämna mellanrum i Solna för att förebygga problem och obehag.
Brist på underhåll och regelbunden tömning gör t.ex. att pumpar i Solna slutar fungera. Eller att brunnar fylls upp. Vilket orsakar översvämning och i sin tur kan orsaka fuktskador i fastigheter.

I ett garage så måste t.ex. bensin- och oljeavskiljare vara installerade så att förorenat vatten inte rinner ut till det kommunala avloppet.
Myndigheterna kräver därför att man som fastighetsägare i Solna har såväl dokumentation som bestämda tömningsintervaller på dessa avskiljare.
Liknande krav gäller för fettavskiljare.

Slamsugning i Solna med Avloppsservice AB innebär att ni kan teckna regelbundna avtal med rätt tömningsintervall enligt era och myndigheternas krav.
Vi rapporterar löpande och ser till att ni har rätt dokumentation enligt de lagställda kraven.

Frågor och svar om slamsugning Solna

Bli av med slam smidigt och effektivt i Solna

Avloppsservice erbjuder effektiv slamsugning för dig som bor eller är verksam i de centrala delarna av Solna samt runt om i Solna kommun.
Om du bor eller bedriver din i områden nära Solna kommun så kan vi själklart hjälpa er också (oftast så har vi också egna, lokala tjänstesidor definierade direkt för er).

Solna, axplockSolna kommun, axplockI närregionen, axplock
Solna Centrum
Skytteholm
Solna Station
Solna Business Park
Hanneberg
Nyboda
Ekensberg
Ekensbergsparken
Skytteholmsparken
Bergshamra
Kungshamra
Stocksundstorp
Haga
Solna kyrkby
Hagalund
Rudviken
Huvudsta
Ingenting
Karlberg
Solna strand
Västra skogen
Järva
Agnesberg
Arenastaden
Bagartorp
Ballongberget
Frösunda
Järvastaden
Ritorp
Råstahem
Råsunda
Filmstaden
Vasalund
Ulriksdal
Sundbyberg
Sollentuna
Danderyd
Stockholm
Bromma

Vanliga metoder av slamsugning som vi erbjuder i Solna:

Det finns olika genomföranden av en tömning och här är de vanligaste metoderna vi använder:

 • Heltömning
  – innebär helt enkelt att allt ur det som ska slamsugas töms och rengörs
 • Deltömning
  – innebär att vi tar bort toppskiktet och även stora delar av bottenslammet, men vattnet lämnas kvar
 • Topptömning
  – innebär att toppskiktet sugs upp, vilket är vanligt när vi exempelvis tömmer en fett- eller oljeavskiljare
 • Rengöring
  – av fett- och oljeavskiljare invändigt
 • Tömningsavtal
  – eller rådande lagstadgad tidsintervall

Tömningar som vi på Avloppsservice utför i Solna med omnejd:

 • Spillolja
 • Fettavskiljare
 • Oljeavskiljare
 • Pumpgropar
 • Dagvatten- och rännstensbrunnar
 • Trekammarbrunnar
 • Slamavskiljare
 • Tömning av byggtoaletter
 • Septiktankar/slutna tankar
 • Tvätthallar

Vid övriga tömningar som kräver ADR (farligt avfall) vänligen kontakta oss!

Inte bara slamsugning i Solna

I Solna så utför vi inte enbart slamsugning för företag, fastighetsförvaltare, BRF eller privatpersoner. 
Här är några av övriga tjänster som vi utför i Solna med omnejd:

 • STOPP I AVLOPP – HÖGTRYCKSSPOLNING
 • RELINING
 • RÖRINSPEKTION
 • STAMSPOLNING
 • SANERING
 • LEDNINGSSÖKNING
 • HETVATTENSPOLNING

Slamproblem i Solna? Kontakta Avloppsservice!

Avloppsservice hjälper privatpersoner, bostadsrättsföreningar, kommersiella fastigheter eller verksamheter inom restaurang och industri.
Vi är alltid redo att rycka ut för att undsätta dig.
Vår specialbyggda slambil “Galten” är anpassad för att ta sig in i olika trånga utrymmen – såsom garage, trånga infarter andra inte kan ta sig ingenom, de trånga gränderna i stadens äldsta kvarter. Samtidigt som den håller extremt hög kapacitet.

Välkommen att ringa oss vid avloppsproblem, för rådgivning, akut jourservice och slamsugning Solna.

Andra tjänster

Välkommen att ringa oss vid avloppsproblem, för akut jourservice och rådgivning!

Telefon till Avloppsservice08-25 17 32
Jourservice inom Avloppsservice i hela Stockholm
Avloppsservice i villa

Vi är redo att rycka ut!

Välkommen att kontakta oss på något av följande sätt:

Avloppsservice kontakt08-25 17 32
Jourservice inom Avloppsservice i hela Stockholm
Jourservice inom Avloppsservice i hela Stockholm

Öppettider:

Måndag- Fredag: 07:00-16:00 Jourservice gäller 24/7 utöver dessa tider med rörjour.

Vanliga frågor & svar

Vi reder ut era frågetecken med genom att svara på de vanligaste frågorna vi stöter på här, och hoppas att det ska bringa klarhet och hjälpa dig på vägen. Vi finns såklart alltid tillgängliga att kontakta om du inte finner det du söker efter här.

Det trygga, personliga valet

Vi är det trygga, personliga valet som hjälper dig med all avloppsservice! Som familjeägt bolag har vi en väl grundad företagsanda som bygger på hårt arbete, hög kvalitet och att jobbet alltid blir klar enligt överenskommelse.

Är du vår nya kollega?

Vi på Avloppsservice har ambitiösa tillväxtplaner och är alltid på jakt efter nya, drivna medarbetare. Vi söker dig som kommer till jobbet för att utveckla och utvecklas. Är du redo för en ny utmaning – välkommen att skicka in din ansökan!