Hetvattenspolning

Kluckar det i diskhon? Driver du en restaurang som måste rengöras från fett och smuts i vissa utrymmen? Vi löser upp och rengör snabbt med hetvattenspolning både åt privatpersoner och företag!

Vad är hetvattenspolning?

När man hetvattenspolar innebär det kort och gott att man spolar någonting rent med hett vatten och högt tryck. Det används när till exempel beläggningar och fett satt sig och orsakat stopp i rör eller smutsat ned i utrymmen.

Hur går en hetvattenspolning till?

Vi spolar med högt tryck hett vatten i rör, ledningar eller utrymmen. Metoden spolar mycket effektivt bort beläggningar som till exempel fett som fäst sig i rören, då det heta vattnet gör så att fettet smälter och spolas bort.

Vi är utrustade med anpassade munstycken vilket gör det lättare för oss att nå hela vägen med utrustningen så att vi ordentligt kan rengöra avloppsledningarna.

När behövs en hetvattenspolning?

Upplever du att avrinningen försämras och att det lättare uppstår översvämning? Det beror då på att beläggningar i rören fått växa och därmed börjat täppa till rören. Då är en hetvattenspolning ett bra alternativ för att effektivt spola bort de beläggningar som orsakar problem.

Andra symtom på att avloppet måste spolas rent är när det bubblar och kluckar ur exempelvis diskhon. En hetvattenspolning är även lämplig vid sanering av fett och smuts i exempelvis en restaurangmiljö som utsätts för mycket fett från matlagning, eller i industrier som kan bli ordentligt nersmutsat.

Vi använder oss också av hetvattenspolning för att tina upp frusna ledningar eller andra frusna material.

Vi är redo att hjälpa dig!

08-25 17 32
info@avloppsservice.se
Domnarvsgatan 31-33, Lokal 4 163 53, SpångaÖppettider:
Måndag- Fredag: 07:00-16:00
Jourservice gäller 24/7 utöver dessa tider.