Slamsugning

Vi hjälper både privatpersoner och företag med tömning av alltifrån brunnar och pumpgropar till fett- och oljeavskiljare.”

Vad är slamsugning?

En slamsugning innebär att man tömmer och rengör något. Vi utför en effektiv och säker tömning av brunnar, tankar och avskiljare i enlighet med myndigheternas krav.

Vi på Avloppsservice utför slamsugning runt om i Stockholm för alla slags brunnar, pumpgropar, tankar och avskiljare.

I samband med tömning av dagvattenbrunnar ser vi även till att dagvattensystemet fungerar som det ska för att undvika fuktskador på er fastighet. Vi utför en helhetslösning inom slamsugning med ansvar, och där ett noggrant utfört arbete garanteras för att minimera risken för er som kund.

När behövs slamsugning?

Slamsugning bör utföras med jämna mellanrum för att förebygga problem och obehag. Brist på underhåll och regelbunden tömning gör att pumpar slutar fungera och brunnar fylls upp vilket orsakar översvämning och i sin tur fuktskador i fastighet.

I garage måste bensin- och oljeavskiljare vara installerade för att förorenat vatten inte rinner ut till det kommunala avloppet. Myndigheterna kräver därför att man som fastighetsägare har dokumentation och bestämda tömningsintervaller på dessa avskiljare. Liknande krav gäller för fettavskiljare.

Slamsugning med Avloppsservice AB innebär att ni kan teckna regelbundna avtal med rätt tömningsintervall enligt era och myndigheternas krav. Vi rapporterar löpande och ser till att ni har rätt dokumentation enligt de lagställda kraven.

Vanliga metoder av slamsugning som vi erbjuder:

Det finns olika genomföranden av en tömning och här är de vanligaste metoderna vi använder:
 • Heltömning – innebär helt enkelt att allt ur det som ska slamsugas töms och rengörs.
 • Deltömning – innebär att vi tar bort toppskiktet och även stora delar av bottenslammet, men vattnet lämnas kvar.
 • Topptömning – innebär att toppskiktet sugs upp, vilket är vanligt när vi exempelvis tömmer en fett- eller oljeavskiljare.
 • Rengöring – av fett- och oljeavskiljare invändigt.
 • Tömningsavtal – eller rådande lagstadgad tidsintervall.

Tömningar som vi på Avloppsservice utför:

 • Spillolja
 • Fettavskiljare
 • Oljeavskiljare
 • Pumpgropar
 • Dagvatten- och rännstensbrunnar.
 • Trekammarbrunnar
 • Slamavskiljare
 • Tömning av byggtoaletter.
 • Septitankar/slutna tankar
 • Tvätthallar
 • Vid övriga tömningar som kräver ADR (farligt avfall) vänligen kontakta oss!

Vem är slamsugning till för?

Vi hjälper privatpersoner, bostadsrättsföreningar, kommersiella fastigheter eller verksamheter inom restaurang och industri.

Vår specialbyggda slambil “Galten” är anpassad för att ta sig in på utrymmen som garage eller trånga infarter andra inte kan samtidigt som den håller extremt hög kapacitet.

Vi är redo att hjälpa dig!

08-25 17 32
info@avloppsservice.se
Domnarvsgatan 31-33, Lokal 4 163 53, SpångaÖppettider:
Måndag- Fredag: 07:00-16:00
Jourservice gäller 24/7 utöver dessa tider.