Frågor och svar om Avloppsservice

Frågor & svar

Nedan  besvaras vi de vanligaste frågorna vi får.
Vi hoppas att det reder ut era frågetecken.
Om ni inte hittar det svaret ni söker nedan, är ni alltid välkomna att kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Vanliga frågor & svar

Avlopp

Vad är ett avloppssystem?

Ett avloppsystem tar hand om avloppsvatten och leder det vidare till reningsverk. Avloppsystem som finns i bostadsrättsföreningar och samfälligheter går förr eller senare ut till kommunala avloppsystemet.

Ett enskilt avlopp däremot är ett avloppssystem som ligger utanför det kommunala avloppssystemet, och det kommer i flera olika lösningar.

Relining

Vad är relining?

Relining är ett samlingsbegrepp för en rad olika metoder att renovera/förnya rör och ledningar i fastigheter.
Gemensamt för relining är att det ger fastighetsägare, hyresgästen eller lägenhetsinnehavaren en bekvämare lösning än att byta ut ledningarna genom traditionellt stambyte. Läs mer om relining här eller titta på denna video för att lära dig mer:

Övriga frågor & svar

Hur ofta bör man stamspola och varför?

Förr eller senare slår det stopp i stammarna vilket oftast leder till kostsamma vattenskador. Med våra skonsamma metoder ser vi till att rensa avlagringar och annat som skador insidan av avloppsnätet och på så sätt förlänger stammarnas livslängd. Tumregeln är att man bör stamspola cirka var femte år men det kan variera mellan olika fastighetsbestånd. 
Läs mer om stamspolning här.

Andra tjänster

Jobba hos oss!

Välkommen att ringa oss vid avloppsproblem, för akut jourservice och rådgivning!

Telefon till Avloppsservice08-25 17 32
Jourservice inom Avloppsservice i hela Stockholm

Ordlista

Avloppsgroda – En avloppsgroda är ett avloppssystem som läggs i toaletter, badrum och vissa våtutrymmen vilket går ihop innan de når avloppsstam.

BBR – Boverkets Byggregler är de regler som gäller för byggnationer i Sverige.

BAS-P och BAS-U – BAS-P och BAS-U är två olika roller med olika arbetsuppgifter och ansvarsområden som ansvara för att upprätthålla en arbetsmiljöplan. BAS-P står för planeringsfasen och BAS-U för utförandefasen.

Dagvatten – Dagvatten är regnvatten och smältvatten från tak och andra hårda ytor i stadsmiljöer. Under naturliga förhållanden fångas regn- och smältvatten upp av växter som renas genom marken innan det når sjöar eller grundvatten. I städer som Stockholm med asfalterade ytor, stenlagd mark, takavrinningar, mm. rinner vattnet istället snabbt på ytan vilket gör att föroreningar samlas upp och rinner ut i sjöar och andra vattendrag.

Dagvattenbrunn – förkortas till DB vilket är en brunn som är avsedd för uppsamling och avledning av vatten. I en dagvattenbrunn samlas sand, löv, barr, jord, grus, mm. ner till botten i ett så kallat sandfång innan det rinner vidare till kommunens dagvattenledningar.

Dränvattenbrunn – förkortas till DR och är avsedd för uppsamling och avledning av vatten från dränledning.

Epoxi – Epoxi är härdplast som bildar en hård och slitstark massa med hjälp av att två komponenter blandas. Den har en mycket hög mekanisk hållfasthet och fäster sig på de flesta material.

Fettavskiljare – Fettavskiljare är en anordning som fångar upp de flesta sorters fetter och installeras för att hindra att fett kommer ut i avloppsledningarna. Verksamheter inom restaurang, livsmedel, slakteri, kaféer, mm. måste enligt lag ha en fettavskiljare.

Nedstigningsbrunn – förkortas till NB och är en nedstigningsbar brunn, huvudsakligen avsedd för kontroll, inspektion, och rensning av anslutande ledningar. Minsta innerdiameten är 900 mm.

Rensbrunn – förkortas till RB och är avsedd för rensning av anslutande ledningar med utrustning som kan manövreras från markytan. Rensbrunn benämndes tidigare som inspektionsbrunn eller spolbrunn.

Renslucka – Rensluckor och rensrör gör det möjligt att få åtkomst till spillvattenledning om stopp uppstår: De kan även utnyttjas för kontroll, besiktningar, inspektion och avloppsrensning.

Rörinfodring – Rörinfodring även så kallat relining är samlingsnamn för ett flertal metoder för att invändigt renovera rören i både fastighet och mark. Metoden har haft en stor tillväxt under de senaste åren då det sparar tid, pengar och minskar störningsmoment.

Rötter – Att rötter tränger sig in i ledningen och orsakar stopp i avloppet är ett vanligt problem för framförallt villaägare. De växer in i avloppsnät genom skarvar, otäta fogar, sprickor, hål m.m.

Råttor & skadedjur – Råttor är allätare och lever på det som kommer från avloppsvattnet. De orsakar problem i avloppssystemet genom att gnaga sönder skarvar i ledningar vilket ofta gör att de får en ingång att ta in sig i fastigheten.

Samfälligheter – Samfälligheter är en egendom som tillhör flera fastigheter gemensamt. Syftet är att underhålla och ta hand om gemensamhetsanläggning av t ex avloppssystem. Samfälligheter är vanligt i radhus- och fritidshusområden och för ägarlägenheter.

Tillsynsbrunn – förkortas till TB och är avsedd för kontroll, inspektion och rensning av anslutande ledningar med utrustning som kan manövreras från markytan.

Vattenlås – Vattenlås fungerar som ett skydd för att förhindra dålig lukt och att annat kommer ut från avloppssystemet. Dessa slammar ofta igen pga. hår, smuts eller dåligt underhåll.

Avloppsservice i villa

Vi är redo att rycka ut!

Välkommen att kontakta oss på något av följande sätt:

Avloppsservice kontakt08-25 17 32
Jourservice inom Avloppsservice i hela Stockholm
Jourservice inom Avloppsservice i hela Stockholm

Öppettider:

Måndag- Fredag: 07:00-16:00 Jourservice gäller 24/7 utöver dessa tider med rörjour.

Frågor & svar

Vanliga frågor & svar

Vi reder ut era frågetecken med genom att svara på de vanligaste frågorna vi stöter på här, och hoppas att det ska bringa klarhet och hjälpa dig på vägen. Vi finns såklart alltid tillgängliga att kontakta om du inte finner det du söker efter här.

Vilka är vi?

Det trygga, personliga valet

Vi är det trygga, personliga valet som hjälper dig med all avloppsservice! Som familjeägt bolag har vi en väl grundad företagsanda som bygger på hårt arbete, hög kvalitet och att jobbet alltid blir klar enligt överenskommelse.

Jobba hos oss

Är du vår nya kollega?

Vi på Avloppsservice har ambitiösa tillväxtplaner och är alltid på jakt efter nya, drivna medarbetare. Vi söker dig som kommer till jobbet för att utveckla och utvecklas. Är du redo för en ny utmaning – välkommen att skicka in din ansökan!